PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA RODONA D'ENTRADA A LA URBANITZACIÓ SON MOJA EN EL TM DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
03/2018
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
8 de març de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
12 de febrer de 2018
Arxius adjunts:
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (679 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 1caae0c92f0abafd92ac300e230d26d1971cd132
ANUNCI DE LICITACIO BOIB (134 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: cd55b79cecf44d663de6897e4eb92b79decea1b5
PROJECTE TÈCNIC RODONA SON MOJA (11.67 MB)
Data publicació a la web: 10 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 4668f646abef27e8ddf7ceaa34e866239be23329
ANUNCI EXPOSICIO PUBLICA DEL PROJECTE (114 KB)
Data publicació a la web: 15 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 52ec263aabc7ca97e4b7ace2e51738ca3fdc31b8