Projecte de les obres de conversió de l’edifici s’Abeurador en centre d'interpretació
Número d'expedient:
07/2018
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
17 de gener de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
17 de gener de 2018
Arxius adjunts:
PROJECTE CENTRE INTERPRETACIÓ S'ABEURADOR (9.37 MB)
Data publicació a la web: 17 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: ae2247ebf7dbeec595f0f35c6b9b2b2d5800e562
PROJECTE D'ACTIVITAT CENTRE D'INTERPRETACIO S'ABEURADOR (11.69 MB)
Data publicació a la web: 17 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 337f38b3fe598a3c73351a9945759ed95a47c0d6