SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MANTENIMENT D’UN BOMBEIG SUBMERGIT D’AIGUA MARINA A LA PLATJA DE CALA SANTANYÍ
Número d'expedient:
06/2018
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
23 de març de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
9 de març de 2018
Arxius adjunts:
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (125 KB)
Data publicació a la web: 4 de juliol de 2018
Emprenta digital SHA1: ebd31543a191b29022f5e06a210ee9585f650340
ACTA OBERTURA SOBRES B (55 KB)
Data publicació a la web: 10 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: fd3c22d9f22684681ebb961aea6ef7d9a9f27121
ACTA OBERTURA SOBRES A I SUSPENSIO OBERTURA SOBRES B (43 KB)
Data publicació a la web: 5 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: 2dcdb4c97e22b8b32663dad8d07ee2051a4ef684
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRE A, I SI ESCAU, SOBRE B (163 KB)
Data publicació a la web: 28 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 7bff2cf5f465c13f899620033443191514604787
AVÍS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES SUSPENSIÓ (146 KB)
Data publicació a la web: 23 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 39285d8eb7504fad1db8b120a2f155e54901ad2f
ANNEX PROJECTE MANTENIMENT BOMBEIG (310 KB)
Data publicació a la web: 9 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: b183e96022d24cc8dfc559cf007d275da1cebddb
PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (632 KB)
Data publicació a la web: 9 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 540a826453f7b53d5bed2884f760ad9f71f7cca3
ANUNCI DE LICITACIO (135 KB)
Data publicació a la web: 9 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 4ae92420fe874299dea070f351b9f5cce5402176
ANUNCI BOIB EXPOSICIO PUBLICA (114 KB)
Data publicació a la web: 6 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 75724a7b259cc867af8df5fdaa334fd4c887d5c3
PRESSUPOST PROJECTE ACTUALITZAT (484 KB)
Data publicació a la web: 6 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 5029ef095d609e7161af6fd75eec571c3c80966f
EXPOSICIO PUBLICA PROJECTE (7.00 MB)
Data publicació a la web: 6 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 427a75220d31ebf1d8859dbef83ad21c0f79b8c0