Alienació del bé immoble patrimonial situat a la parcel•la 19, poligon 9, Es Pujolet, del terme municipal de Santanyí
Número d'expedient:
24/2017
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
26 de febrer de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
12 de febrer de 2018
Arxius adjunts:
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ (125 KB)
Data publicació a la web: 3 de maig de 2018
Emprenta digital SHA1: 21519633bd0e38b9a599e6880f6b31c4e85c80ec
ACTA OBERTURA SOBRES "A" I "B" (43 KB)
Data publicació a la web: 12 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 592e7c3a019d893932a7b5033ffdb6d7243b2984
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (121 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 1f24751e57bbead8f0647511f95bf097f7d20dca
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES (221 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 678a0e2f77f83d2860d9777c692bbd5033c6c1ef
ANUNCI DE LICITACIO BOIB (132 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 499784e4787a5508ccd85307df778e58c99e38f5