SUBMINISTRAMENT DE DESFIBRIL•LADORS EXTERNS SEMIAUTOMÀTICS (DESA) PER A L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
04/2018
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
26 de febrer de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
12 de febrer de 2018
Arxius adjunts:
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (127 KB)
Data publicació a la web: 4 de juliol de 2018
Emprenta digital SHA1: 34ad285f1825aa75a54a374c15595ad287416492
ACTA OBERTURA SOBRES "A" I "B" (90 KB)
Data publicació a la web: 12 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 354dfafe88f8f818788fc9c34b2a7d7e74a59857
Avís licitadors abertura sobres A i, si escau, sobres B (159 KB)
Data publicació a la web: 5 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 3b981ec159e4a5302b1e44fd3db5f61babf91744
Nota aclaratòria (162 KB)
Data publicació a la web: 20 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 59775c366034c76f842c9208373dac11d52039a2
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (238 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: c44b0c8b837f12e234188596c3cf3c35416e23ef
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES (195 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 3df7a8295c78c347dd231bd58a6830170e158b5d
ANUNCI DE LICITACIO BOIB (135 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: d0b9e66dda8e56909912b41786940de058866f1b