Servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Cala Santanyí, Cala Llombards, Cala Gran i sa Font de n’Alis–s’Amarador del municipi de Santanyí
Número d'expedient:
05/2018
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
7 de març de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
20 de febrer de 2018
Arxius adjunts:
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (127 KB)
Data publicació a la web: 4 de juliol de 2018
Emprenta digital SHA1: 7324ef8ec8a5a3e41270c23b6edf3456bceb228b
ACTA MESA OBERTURA SOBRES "A" I "B" (51 KB)
Data publicació a la web: 17 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: 809041ac5f5a803ae90348fcb8a2f25510d89562
ACTA OBERTURA SOBRES "C" (51 KB)
Data publicació a la web: 17 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: c71d410cdc47b900f269301eecea75f04faf7f67
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRE C (161 KB)
Data publicació a la web: 13 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: 6b3c11175af12ddf21daa04bf65d1b29cc8695f5
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES A, I SI ESCAU SOBRES B (146 KB)
Data publicació a la web: 10 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: bb2e2f9e9d47f284d51c4560641790db6fa61e42
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES SUSPENSIO (144 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 85e04ec966e80fda344b1327b7ad00ec3fd5c14b
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (271 KB)
Data publicació a la web: 20 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: d075c959d226d9a50199c43f2a300e4327ce5770
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES (58 KB)
Data publicació a la web: 20 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: cc802a0712165ef689bd5fbc5a5f7837b035017f
ANUNCI DE LICITACIO (137 KB)
Data publicació a la web: 20 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 4eb684c5159a00f24174c486f67e675115fa98b9