Servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Cala Santanyí, Cala Llombards, Cala Gran i sa Font de n’Alis–s’Amarador del municipi de Santanyí
Número d'expedient:
05/2018
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
7 de març de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
20 de febrer de 2018
Arxius adjunts:
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES SUSPENSIO (144 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 85e04ec966e80fda344b1327b7ad00ec3fd5c14b
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (271 KB)
Data publicació a la web: 20 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: d075c959d226d9a50199c43f2a300e4327ce5770
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES (58 KB)
Data publicació a la web: 20 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: cc802a0712165ef689bd5fbc5a5f7837b035017f
ANUNCI DE LICITACIO (137 KB)
Data publicació a la web: 20 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 4eb684c5159a00f24174c486f67e675115fa98b9