Serveis de picapedrer per dur a terme treballs d'obra a les infraestructures i espais de l'Ajuntament de Santanyí
Número d'expedient:
08/2018
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
21 de març de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
6 de març de 2018
Arxius adjunts:
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (127 KB)
Data publicació a la web: 4 de juliol de 2018
Emprenta digital SHA1: 228f3c81631ae1cdd15ffefbb53b698ecd713c9e
ACTA MESA SOBRES A I B (55 KB)
Data publicació a la web: 4 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: 14ca6f5ebb90bf00b46a6ed3b69ebbd4cc3e29bd
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRE A I SI ESCAU SOBRE B (161 KB)
Data publicació a la web: 28 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: b01e8856e7881efba1884614da996a42ce1c643d
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (621 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: b50ae124e04f0dd1ee5efefdaf58541fa18d943e
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES (81 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 403a9769a442a319a2c4b32e0483099f5a20727e
ANUNCI DE LICITACIO (135 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 61157febad129fefc175f95ba4fb558f85da7d39