Serveis de picapedrer per dur a terme treballs d'obra a les infraestructures i espais de l'Ajuntament de Santanyí
Número d'expedient:
08/2018
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
21 de març de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
6 de març de 2018
Arxius adjunts:
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (621 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: b50ae124e04f0dd1ee5efefdaf58541fa18d943e
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES (81 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 403a9769a442a319a2c4b32e0483099f5a20727e
ANUNCI DE LICITACIO (135 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 61157febad129fefc175f95ba4fb558f85da7d39