Subministrament mitjançant el sistema d'arrendament amb opció de compra de contenidors de recollida selectiva
Número d'expedient:
10/2018
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
23 de març de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
8 de març de 2018
Arxius adjunts:
NOTA ACLARATORIA SOBRE ERRADA MATERIAL EN ELS PCAP (77 KB)
Data publicació a la web: 16 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: f7236a7586644f4bee8822f650cbd464115c79cd
Plec de clàusules administratives particulars (503 KB)
Data publicació a la web: 9 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: aea1e1ac7b4584d075334c7776dbf6102390026f
Estudi econòmic (182 KB)
Data publicació a la web: 9 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 79ee29add1ed7a0b8a61629194eefdff453c3606
Plec de prescripcions tècniques (371 KB)
Data publicació a la web: 9 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: d8378ef19b3b2b348ae59b2c3638f20c3ee97fb0
Anunci licitació (134 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 7b21cd2c88d40d3e5980fe6e6eafb5ecce669a92