EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE PERRUQUERIA DEL CENTRE D’ESTADES DIÜRNES DE S’ALQUERIA BLANCA
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
24 d'octubre de 2011
Arxius adjunts:
Plec preinscripcions tècniques (155 KB)
Data publicació a la web: 24 d'octubre de 2011
Emprenta digital SHA1: aff1f7cdb5e1415c9ec9000a709d00017aea0112
Plec de clàusules (287 KB)
Data publicació a la web: 24 d'octubre de 2011
Emprenta digital SHA1: 0f2686ae62519a868202712b6214d0333323b534