EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE “BELLESA I DE LA CURA DELS PEUS” DEL CENTRE D’ESTADES DIÜRNES DE S’ALQUERIA BLANCA
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
24 d'octubre de 2011
Arxius adjunts:
Plec de prescripcions tècniques (156 KB)
Data publicació a la web: 24 d'octubre de 2011
Emprenta digital SHA1: 380a2851e5736d8588f40932b6aff98d83e4ea98
Plec de clàusules (290 KB)
Data publicació a la web: 24 d'octubre de 2011
Emprenta digital SHA1: 0b89920fe8a2a945299037fdd9df660174a3e74f