EXPLOTACIÓ D'INSTAL.LACIONS TEMPORALS A PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
1/2013
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
6 de març de 2013
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
19 de febrer de 2013
Arxius adjunts:
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA (90 KB)
Data publicació a la web: 2 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: 2c9110c5a47201c7a3abed31907b4e41bf8d33f3
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT AL LOT 5 (44 KB)
Data publicació a la web: 13 de març de 2013
Emprenta digital SHA1: 1b9e2d6f03d7c8dc57bedd96ae6863bf1611c665
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (543 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2013
Emprenta digital SHA1: 6e55f39c0ebeee27631814adea502ac493703ea4
AVISO A LOS LICITADORES (50 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2013
Convocatoria de Mesa de Contratación para la apertura de los sobres
Emprenta digital SHA1: 5edbd001777d897b4d6aaf7e11306661e6434328
NOTA ACLARATÒRIA DEL PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS (33 KB)
Data publicació a la web: 21 de febrer de 2013
Emprenta digital SHA1: 55bd57c128ed5cc5674f54d248bf83a561d840ee
AVÍS ALS LICITADORS ERRADA AL PLEC ADMINISTRATIU (39 KB)
Data publicació a la web: 20 de febrer de 2013
Emprenta digital SHA1: 6da913ee05eccfe417835a97e7e1a3ba82946f3b
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (51 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2013
Convocatòria de Mesa de contractació per a l'obertura dels sobres
Emprenta digital SHA1: a877dee57f333bb3ac0bddfc7d922229b02df08e
AVÍS ALS LICITADORS ERRADA AL PLEC ESPECÍFIC (55 KB)
Data publicació a la web: 20 de febrer de 2013
Emprenta digital SHA1: 9ed3e4a071e4671a3b317723a5c2d53c83bba4e0
DECLARACIÓ RESPONSABLE (41 KB)
Data publicació a la web: 20 de febrer de 2013
Emprenta digital SHA1: 51fe6b973732a0ec7a3c610ea725085a21932445
PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES ESPECÍFIQUES (18 KB)
Data publicació a la web: 19 de febrer de 2013
Emprenta digital SHA1: 54a01f8400767529cd68fc1af6f2b6d6812eb35a
PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS (214 KB)
Data publicació a la web: 19 de febrer de 2013
Emprenta digital SHA1: 3a3c783c2b668718bef85225cc6a545824c46090
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (124 KB)
Data publicació a la web: 19 de febrer de 2013
Emprenta digital SHA1: e7ce7293608a77dfe690e19bcd38a9d713895a98