EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT A L'EDIFICI ANOMENAT "SA RESIDÈNCIA" DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
3/2013
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
2 d'abril de 2013
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
14 de març de 2013
Arxius adjunts:
AVÍS A TOTS ELS INTERESSATS (11 KB)
Data publicació a la web: 20 de març de 2013
Ateses les peticions dels interessats en aquesta licitació, es publica l'inventari per donar a conèixer els béns i estris municipals que hi ha al bar-restaurant anomenat "sa Residència" de Santanyí.
Emprenta digital SHA1: f0f5c822329c42fbf9d953a816b03e0b9425b13d
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (112 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2013
Emprenta digital SHA1: fdf358455ffe636bbac0afedf611ad0faeb0688b
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (192 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2013
Emprenta digital SHA1: e434d97fba7837589b4357897197fa57db8d12a7
PLÀNOL (119 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2013
Emprenta digital SHA1: c347d85b53f206a82d82056188a1e69a3be67b6b
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (80 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2013
Emprenta digital SHA1: b987d1e87a29703029e38813e2612421fab01b7a