SERVEI DE VIGILÀNCIA I SOCORRISME A LES PLATGES DE CALA SANTANYÍ, CALA GRAN I SA FONT DE N'ALIS
Número d'expedient:
6/2013
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
24 d'abril de 2013
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
9 d'abril de 2013
Arxius adjunts:
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 21/05/2013 (84 KB)
Data publicació a la web: 21 de maig de 2013
Emprenta digital SHA1: 8ed4e76a9c5544708ce68ea15b5fc160a2fba3df
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (51 KB)
Data publicació a la web: 16 de maig de 2013
Emprenta digital SHA1: 3623bf5a6966704e02417201ab3e37a6fe5f2b15
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 13/05/2013 (83 KB)
Data publicació a la web: 13 de maig de 2013
Emprenta digital SHA1: 0fea03d94d4aa02b64d28cd1c74085ce3dbd7ddf
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (50 KB)
Data publicació a la web: 6 de maig de 2013
Convocatòria de Mesa de Contractació per a l'obertura dels sobres C
Emprenta digital SHA1: 9586ea3978dc97741656cd44471f2e305bffead8
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 03/05/2013 (77 KB)
Data publicació a la web: 6 de maig de 2013
Emprenta digital SHA1: b32a8a5086821893b9c009ca1f8391a2c4e11a20
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (81 KB)
Data publicació a la web: 9 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: 6f717717166913a19efc5e7b85dba81f4aa290fb
PLEC DE CONDICIONS (214 KB)
Data publicació a la web: 9 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: 75256ee43f78f1b988c4d9701380dbbb6f104f7e
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (110 KB)
Data publicació a la web: 9 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: d910a52bf6edd18d932e9ead120ed41b1d17784d
AVÍS ALS LICITADORS (50 KB)
Data publicació a la web: 30 d'abril de 2013
Convocatòria de Mesa de Contractació
Emprenta digital SHA1: 3cde97a8d0c136946694f17f048a9f901ff71cae
AVÍS ALS LICITADORS (50 KB)
Data publicació a la web: 24 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: 0654ab3947ade6ed52ee087c8b172c016deda88e