SERVEI DE GESTIÓ DE L´ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTANYI
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
18 de juliol de 2013
Arxius adjunts:
Avís als licitadors (107 KB)
Data publicació a la web: 14 d'agost de 2013
Emprenta digital SHA1: 3318b18335faeafcc7a15159679ec9bae6400256
Plec de clàusules econòmiques (315 KB)
Data publicació a la web: 18 de juliol de 2013
Emprenta digital SHA1: 59841534b44978703a4d4abb9cb04567f79a268c
Plec condicions tècniques (206 KB)
Data publicació a la web: 18 de juliol de 2013
Emprenta digital SHA1: 9ecfeeddbdf4514b530981196320f1d292654d48
Anunci (58 KB)
Data publicació a la web: 18 de juliol de 2013
Emprenta digital SHA1: 523e2f4270ae709dd332eb530b09f392b69c5460