SUBSTITUCIÓ DE L'EQUIPAMENT DE CLIMATITZACI´´O PER AL RECINTE DE LA PISCINA CLIMATITZADA MUNICIPAL DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
11/2013
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
18 de novembre de 2013
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
22 d'octubre de 2013
Arxius adjunts:
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (38 KB)
Data publicació a la web: 8 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: 3dcfe3ae40685c1e2f4854d740f40f54f1abd68e
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (89 KB)
Data publicació a la web: 10 de desembre de 2013
Emprenta digital SHA1: ad9a89496d48412eb240a2867c1a7216a675f5e9
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (76 KB)
Data publicació a la web: 9 de desembre de 2013
Emprenta digital SHA1: 3d4d952f781277229e7ecac9f5e894c13043e8bf
ACTA DE LA MESA DE CONRTACTACIÓ (20 KB)
Data publicació a la web: 28 de novembre de 2013
Emprenta digital SHA1: f28090b762d752fceb549d89ee2d25a77b399019
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (26 KB)
Data publicació a la web: 25 de novembre de 2013
Convocatòria de Mesa per a l'opertura dels sobres presentats
Emprenta digital SHA1: e0cbd5e8d13b358724f013e73e0a0c07cf2fa618
AVÍS ALS LICITADORS (24 KB)
Data publicació a la web: 19 de novembre de 2013
Suspensió de la Mesa de contractació prevista per avui a les 12.00 hores.
Emprenta digital SHA1: 9fdd1e01bcdd5469d9b42c7c0724511a859c507d
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (73 KB)
Data publicació a la web: 22 d'octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: 660da3014cdea80060268433a778d225792445ba
PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (289 KB)
Data publicació a la web: 22 d'octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: e4f05a11d180e1b37ff6827934519c7a69e3fec0
PROJECTE D'OBRA (6.32 MB)
Data publicació a la web: 22 d'octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: e44bf7d976ac4bffb50b8d1da082325b9f10cbcd