PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTANYÍ
Número d'expedient:
4/2014
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
21 d'abril de 2014
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
3 d'abril de 2014
Arxius adjunts:
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (82 KB)
Data publicació a la web: 14 de maig de 2014
De data 14/05/2014
Emprenta digital SHA1: dfe103223f4a3d4ce3b562f6a8d7f7761ca63f34
AVÍS ALS LICITADORS (24 KB)
Data publicació a la web: 12 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: b0580e9ed4617458bdcbcbf141b424c8bc1aa813
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (92 KB)
Data publicació a la web: 30 d'abril de 2014
Data 28/04/2014
Emprenta digital SHA1: 68dbe8826dece5b4fc9c275976224e0133472b39
AVÍS ALS LICITADORS (26 KB)
Data publicació a la web: 8 de maig de 2014
Convocatòria de Mesa de contractació
Emprenta digital SHA1: f1ad143f450bd0f0905749c2a33a29b8e8ecf21a
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (24 KB)
Data publicació a la web: 23 d'abril de 2014
Convocatòria Mesa de contractació
Emprenta digital SHA1: 9f01bab272c72376365209c57e35e77278621286
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (86 KB)
Data publicació a la web: 23 d'abril de 2014
Data 22 d'abril de 2014
Emprenta digital SHA1: edf25518def072edfaca1688961c31494352b8f8
AVÍS A TOTS ELS LICITADORS (25 KB)
Data publicació a la web: 22 d'abril de 2014
Emprenta digital SHA1: 346020e37a8069f3121f8c14902ad31f11f9425a
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL BOIB (58 KB)
Data publicació a la web: 3 d'abril de 2014
Emprenta digital SHA1: 04e2ec96181d598993f27aee8ef6a9aaf98b4a47
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS (202 KB)
Data publicació a la web: 3 d'abril de 2014
Emprenta digital SHA1: 5c73ea25215c3b785b3c2ad41024c2aad1fb7b93
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES (98 KB)
Data publicació a la web: 3 d'abril de 2014
Emprenta digital SHA1: d0f195e21142cfeb7fafa2a72131173edd542a71