L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ ES REUNEIX AMB LES EMPRESES SUBMINISTRADORES D’AIGUA DEL TERME
L’acte inclou la presentació de les línies de feina per a millorar la qualitat i seguretat de l’abastiment d’aigua.
Avui matí el batle de Santanyí, Llorenç Galmés, juntament amb la regidora de Regidora de Salut, Maria de la Consolació Pons, han mantingut una reunió amb les empreses subministradores d’aigua del terme municipal de Santanyí per tal de traslladar-los els resultats del Pla de Gestió de la demanda de recursos hídrics del terme municipal de Santanyí, elaborat per l’empresa Gest Ambiental i que serà presentat públicament pròximament.

El Pla de gestió és un document tècnic on es recullen un conjunt d’actuacions encaminades a millorar l’estat de les aigües de consum humà de Santanyí. Es basa en un Diagnòstic i Pla d’Acció que recull actuacions a curt, mig i llarg termini i dóna resposta al requeriment de Recursos Hídrics (CAIB) per tal d’aprovar les NNSS.

Els principals acords sorgits de la reunió han estat, en primer lloc, l’establiment d’un protocol de comunicació entre les diferents empreses i l’Ajuntament que permetrà intensificar la relació entre aquests de manera individual i col·lectiva, unificar la informació que proporcionen les empreses a l’Ajuntament i tenir un major coneixement de les necessitats per tal de fer-hi front de manera conjunta.

En segon lloc també s’ha acordat demanar una reunió amb el Govern de les Illes Balears per tal de traslladar els resultats de l’estudi i les demandes de les empreses proveïdores i del propi Consistori, ja que moltes qüestions relacionades amb el tema de l’aigua sobrepassen les competències municipals. El document serà presentat públicament en breu per tal que tots els ciutadans puguin conèixer de primera mà els resultats d’aquest document i les actuacions necessàries a dur a terme en els pròxims anys.
Reunió empreses aigua
Reunió empreses aigua
Bookmark and Share