L’Ajuntament demana al Govern que compri pisos buits i els destini a habitatge protegit
Llorenç Galmés reclama actuacions urgents a la Conselleria d’Habitatge: “a Santanyí hi ha edificis sencers sense estrenar que es podrien destinar a HPO”
Al municipi de Santanyí de cada vegada és més difícil accedir a un habitatge, per això el batle de Santanyí, Llorenç Galmés i el seu equip de govern municipal s’han reunit en diferents ocasions amb el conseller de Territori, Marc pons i el Director General d’Arquitectura i Habitatge, Eduardo Vila. Per Galmés no s’ha de perdre tems, i s’han de tirar endavant totes les opcions possibles, perquè la necessitat de cases assequibles per a residents i joves del municipi és molt urgent. I per això, des de l’equip de govern municipal es reclama que, a més de posar en marxa projectes d’habitatges de protecció oficial, l’IBAVI (Institut Balear de l’Habitatge) compri algunes promocions immobiliàries que hi ha al terme i que les ofereixi com HPO.

Per exemple, hi ha habitatges construïts al nucli costaner de Cala Figuera que no s’han arribat a estrenar. Es van acabar al 2011 i compten amb el final d’obra, però no han sortit mai al mercat. Segons les reunions mantingudes entre l’Ajuntament i la Conselleria d’Habitatge, tot i que la construcció és una iniciativa privada, la finalitat era que una vegada acabades, entressin dins la bossa d’habitatge protegit del Govern. És per tot això, que el batle de Santanyí, reclama a Habitatge que compri de manera urgent tot l’edifici, i faci una oferta oberta a tothom que vulgui i compleixi les condicions per accedir a un HPO.

A més, l’ajuntament recorda, que al poble de Santanyí, el Govern de les Illes Balears, és titular d’un solar que es va comprar per fer-hi habitatge protegit, situat a la ronda, al cantó dels carrers de na Ravandella i de les Coves d’es Vicari. Actualment aquest solar s’utilitza com aparcament però la seva destinació final hauria de ser fer-hi habitatges.

Segons ha explicat el batle de Santanyí, Llorenç Galmés, està en mans del Govern donar solució a aquest problema dels santanyiners: “el conseller Marc Pons sap de la total predisposició de l’Ajuntament per ajudar a trobar solars, tramitar documentació o fer el que faci falta. Però és que al municipi hi ha edificis com el de Cala Figuera, que no s’han obert mai, i que Habitatge podria comprar per destinar als joves del municipi que no troben casa o a famílies que paguen un lloguer. Aquest estiu hem hagut de veure com deien que Santanyí és un poble saturat, i que un dels motius és la falta de cases per als joves, però les institucions supramunicipals no fan res per oferir-ne més. Per això ha arribat el moment de reclamar mesures urgents per posar-hi remei”.

Bookmark and Share