L’Ajuntament presenta el Pla Director de l’Aigua Potable del Terme de Santanyí
Aquest document marca el camí a seguir a curt, mig i llarg termini perquè el subministrament es millori i la xarxa estiguin preparada per quan arribi aigua de qualitat
El Teatre Principal de Santanyí ha estat el lloc escollit per presentar l’eina que ha de servir per dirigir el camí a l’Ajuntament de Santanyí perquè el municipi tingui un millor servei d’aigua. Es tracta del Pla Director de l’Aigua Potable del Terme de Santanyí, elaborat per l’enginyer Mateu Estrany i el seu equip. L’Ajuntament va encomanar la redacció d’aquest document, amb l’objectiu de trobar solucions per garantir el subministrament en quantitat i qualitat seguin les directrius del Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Per les seves característiques demogràfiques, geogràfiques i econòmiques, Santanyí viu en alguns moments, una situació complicada. A l’estiu te puntes de demanda molt important per la demanda turística, i la població ha crescut fins a col·locar-se entre els 12.000 i 14.000 habitants. També s’ha de tenir en compte que el Migjorn de Mallorca és una de les zones amb pitjor qualitat d’aigua de tota l’illa, i tot i que ara la situació es bona en la qüestió d’abastiment, no sempre ha estat així. En total hi ha 9 empreses que subministren aigua als veïnats i empreses, repartides per tot el municipi, que ens els darrers tres anys han vist com el consum ha augmentat un 12%. Els principals problemes es troben en les zones de més al sud, com es Llombards, Cala Llombards, Cala Figuera i la resta de nuclis de població d’aquesta banda del terme. Amb la redacció d’aquest pla, l’Ajuntament, també vol demostrar el seu compromís amb els veïnats per aconseguir resoldre la situació de l’aigua a curt termini, però també a mitjà i llarg termini.

Les actuacions que ja estan en marxa, o s’executaran al més aviat possible, són la realització d’estudis per veure la viabilitat d’obrir nous pous, la construcció d’una planta potabilitzadora, la construcció d’un nou dipòsit a Santanyí, i trobar una solució per al subministrament des Llombards. El consistori ha proposat al Govern de les Illes Balears en diverses ocasions instal·lar una planta potabilitzadora de manera provisional al municipi fins que arribi la connexió amb la zona nord de l’illa, però per ara no es contempla pel rebuig que generaria, tot i que aquesta connexió no està prevista fins més enllà del 2030.

A més llarg termini, el principal objectiu que marca el Pla Director de Santanyí és aconseguir interconnectar el màxim de xarxes de subministrament d’aigua del municipi. Segons va explicar l’enginyer Mateu Estrany durant la presentació, seria una de les millor eines per aconseguir aigua de qualitat per a totes les cases, i és necessari tenir-ho llest per quan arribi la connexió amb la canonada que durà aigua de fora del terme. Entre d’altres actuacions a llarg termini, també es remarca la importància d’anar renovant progressivament totes les xarxes urbanes per evitar pèrdues en la canalització, així com la construcció d’un nou dipòsit a Calonge i la implantació del telecontrol a tota la xarxa per guanyar en seguretat i agilitat en cas d’avaria.

El pla valora que totes aquestes actuacions tindrien un cost de més de 45 milions d’euros, però no l’hauria d’assumir l’Ajuntament, ja que s’ha de tenir en compte que la major seria finançat per Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya. Aquest doblers es repartien entre la inversió a curt termini, que seria d’un 9,2 milions d’euros, i les inversions a mitjà i llarg termini, que serien de 36,6 milions.

El batle de Santanyí, Llorenç Galmés qui també ha assistit a la presentació del Pla, ha assegurat que “l’Ajuntament segueix les directrius del Pla Hidrològic de les Illes Balears, i aquest eina ens ha de servir per marcar una ruta del que s’ha de fer en els pròxims anys per garantir l’abastiment d’aigua potable del municipi. Aquest equip de govern ja s’ha posat en marxa amb les coses que s’ha de resoldre immediatament, com els problemes des Llombards, o la tramitació d’una potabilitzadora. Però és necessari que les institucions supramunicipals comencin a fer feina perquè el sud de l’illa tingui prou aigua en el futur, i que a més sigui de qualitat”.
Bookmark and Share