L’Atles ornitonímic de les Illes Balears de Cosme Aguiló i Antoni Mestre, presentat a Santanyí
El dissabte dia 9 de juliol s'ha presentat al Teatre Principal de Santanyí el llibre Atles ornitonímic de les Illes Balears dels santanyiners Cosme Aguiló i Antoni Mestre.
Aquesta obra de geolingüística, editada per l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'Institut d'Estudis Catalans, ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Santanyí, i cartografia els noms populars dels aucells de les Illes Balears. El treball de camp, base d'aquest atles, es va fer entre els anys 1989 i 2005. En total, s'entrevistaren 651 persones i es feren 501 enquestes, a
través de les quals es varen poder recollir 1.903 noms populars per a 148 espècies i 2 subespècies. Per tractar de manera pràctica tota la informació es va crear una base de dades que conté més de 34.000 registres, cadascun dels quals correspon a un ornitònim de referent identificat per la persona entrevistada.

És una obra dirigida a filòlegs i ornitòlegs, però també al públic sensibilitzat en els temes relatius a la llengua i la natura. El resultat de tota la feina s’ha plasmat en 171 mapes que s’il·lustren amb imatges dels aucells i explicacions dels materials obtinguts.

A la presentació hi han assistit el batle de Santanyí, Llorenç Galmés, la regidora de Cultura, Ricarda Vicens, així com Francesc Avellà, catedràtic d’institut i expresident del GOB-Mallorca, i Nicolau Dols, membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

Bookmark and Share