Santanyí aprova una rebaixa fiscal als grans generadors de residus orgànics que reciclin
A la darrera sessió plenària va tirar endavant una reforma de l’ordenança que regula les taxes per fomentar polítiques actives de reciclatge entre les empreses i hotels
A partir del 2019, al municipi de Santanyí hi haurà una rebaixa fiscal per als grans generadors de residus que s’adhereixin al pla impulsat des de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santanyí. Aquest pla se centra en les empreses com hotels i grans restaurants que són els que més volum de deixalles general al llarg de l’any, i especialment durant la temporada turística. D’aquesta manera, el consistori comença a preparar per l’entrada en vigor al 2020 de la nova llei de residus que obliga als municipis a estar al dia en matèria de reutilització i reciclatge, no només a les cases, sinó també als negocis que hi ha al seu territori.

Segons el nou pla del departament de Medi Ambient, tots els anomenats grans generadors, que a més dels residus orgànics, també facin la separació i tractament de les altres tres fraccions (plàstic, paper i vidre), rebran una bonificació de la taxa de residus. A l’últim ple es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal que així ho estipula, i a més l’Ajuntament es compromet a facilitar els contenidors per a la recollida orgànica a les empreses que s’adhereixin al pla. La bonificació a la taxa de residus s’aplicarà per tona reciclada, i el consistori farà inspeccions periòdiques per comprovar que s’està fent el tractament de manera adequada.

Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santanyí, Salvador Ferrer, “el 2019 serà el primer any que posem en marxa un pla tan ambiciós i ens ha de servir com experiència per anar-lo millorant amb el pas del temps. La nostra idea és anar de la mà amb els establiments turístics i que sigui una eina útil i profitosa per a tots”.

Tota la matèria orgànica que es separi per part dels adherits al pla serà traslladat a una planta especialitzada que la convertirà en compost que s’utilitzarà com abono i fertilitzant natural.

Bookmark and Share