SANTANYÍ TENDRÀ UNA GUIA D’ACTUACIONS EN CASOS DE DESNONAMENTS
L’Ajuntament de Santanyí aprovarà aquest divendres en la sessió plenària una guia de prevenció i atenció als desnonaments i a les famílies en situació de risc de pèrdua d’habitatge.

Es tracta d’un seguit d’actuacions que es posaran en marxa a través del departament de Serveis Socials amb l’objectiu de prevenir i pal·liar les situacions de desnonaments dels habitatges que constitueixin el domicili habitual dels nostres veïnats, especialment els que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat.

Per tal de poder beneficiar-se de les intervencions que durà a terme el departament de Serveis Socials la persona interessada ha d’estar empadronada al municipi de Santanyí, no ha de disposar d’un altre habitatge alternatiu en propietat, usdefruit o lloguer i ha d’estar en situació de necessitat o en risc d’exclusió social.

En cas que així sigui, la treballadora social es posarà en contacte amb els afectats amb la finalitat de mantenir diverses reunions i poder fer una recollida d’informació i documentació per establir les bases de la relació d’ajuda. En aquesta primera pressa de contacte, la persona interessada haurà de presentar alguns documents personals (DNI, llibre de família o certificats mèdics de malaltia, etc.) i d’altres de caràcter econòmic (darreres 3 nòmines, declaració de renda, certificats de prestació, etc.).

Una vegada revisada tota la documentació i valorada la situació, el departament de Serveis Socials podrà intervenir a través de diferents vies. En primer lloc, posant-se en contacte amb la propietari per valorar la possibilitat de perllongar el lloguer mentre la persona arrendatària cerqui una altre habitatge. Si es cau, també podrà posar-se en contacte amb l’entitat financera, fer una valoració de la xarxa de suport social dels afectats (famílies, amics, coneguts, etc.), podrà contactar amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i/o altres institucions que puguin oferir programes d’ajuda, o podrà oferir recursos per a la recerca d’un nou habitatge urgent i/o temporal, entre d’altres.

Aquest seguit d’actuacions sempre anirà lligat d’acord amb l’article 18 de la Constitució Espanyola i amb l’article 8 del Conveni Europeu de Drets Humans que estableixen que “tota persona té dret a respecte de la seva vida privada i familiar, del seu domicili i de la seva correspondència”.
Bookmark and Share