COMUNICAT RESPETE A LA INSTAL·LACIÓ D’ANTENES AL CAMPANAR DE SANTANYÍ
Davant les opinions creades arran de les publicacions emeses als mitjans de comunicació aquests dies sobre la col·locació d’antenes al campanar de l’església de Santanyí, l’Ajuntament s’ha posat en contacte tant amb la parròquia de Santanyí com amb l’empresa instal·ladora d’aquestes antenes, Ib-Red.
Segons conversacions mantingudes entre totes les parts, els enginyers municipals han sabut que existeix un contracte entre el Bisbat de Mallorca i l’empresa IB-Red. Per aquest motiu, el Consistori ha sol·licitat a l’empresa instal·ladora totes les autoritzacions pertinents per comprovar que tot és reglamentari. En cas que no sigui així, una vegada els tècnics hagin revisat tota la docuemntació, l’Ajuntament procedirà a ordenar la retirada de les antenes.

Cal aclarir també que no es tracta d’unes antenes de telefonia mòbil sinó d’internet sense fils (WIFI).
Bookmark and Share