L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ CONGELA L’IBI I BONIFICA O ELIMINA DIFERENTS IMPOSTS I TAXES
Els veïnats de Santanyí veuran com les seves taxes no s'incrementaran durant el 2016 i com algunes s’eliminen.
L’Ajuntament de Santanyí aprovà ahir en el ple ordinari una modificació provisional de les ordenances fiscals municipals per al 2016. A diferència d’altres ajuntaments i després del balanç obtingut amb el pressupost del 2015, l’Ajuntament de Santanyí ha vist oportú congelar l’Impost de Béns Immobles. Per altra banda, el Consistori santanyiner s’ha compromès a congelar bonificar una sèrie de taxes i imposts.

En primer lloc, es bonificarà l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres si el sol·licitant és una altra administració pública o si les obres afavoreixen les condicions d’accés i habilitat per a discapacitats. També es modifica l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica passant dels 30 als 25 anys que ha de tenir el vehicle per gaudir d’aquesta bonificació. A la taxa per prestació de servei d’ensenyament a l’Escola Municipal de Música s’incorpora una tarifa bonificada en un 50% pels alumnes discapacitats.

Pel que fa a la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic en taules, cadires i mercaderies es proposa la igualació de la tarifa entre zona d’interior i zona costanera amb la finalitat de donar un impuls al comerç d’aquesta zona i que es puguin destinar els estalvis derivats de la menor pressió fiscal a millores en els seus establiments. Així, també es contribuirà a la desestacionalització, ja que els establiments no hauran de fer front a part d’aquesta despeses i podran obrir durant altres mesos de l’any. A més d’això, el Consistori també ha decidit abolir d’altres taxes que fins ara suposaven qualque cost pels santanyiners com la celebració del matrimoni civil.

Cal remarcar que l’actual i favorable situació és conseqüència de la reestructuració econòmica que dugué a terme dins l’Ajuntament el batle de Santanyí, Llorenç Galmés, al juliol del 2013 quan es proclamà batle. Galmés, a banda de reduir el capítol de personal amb més d’1 milió d’euros, també augmentà les partides destinades a les ajudes socials, fet que enguany tornarà a donar-se principalment en les àrees de Serveis Socials i Joventut.

Segons ha destacat el batle de Santanyí, Llorenç Galmés: “De cara al 2016 volem aprovar un pressupost realista i adaptat a les necessitats actuals. Hem tractat l’economia de l’Ajuntament com ho feim amb la de casa: no hem gastat més del que teníem i no invertirem en projectes ambiciosos si no tenim el capital per fer-ho”.

Bookmark and Share