L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ SIGNA UN ACORD AMB ESTEL DE LLEVANT
Aquesta setmana, l’Ajuntament de Santanyí ha rubricat un conveni de col·laboració amb l’associació Estel de Llevant, que atén a malalts mentals i als seus familiars. Tot i que la cooperació entre ambdues institucions ve d’enrere, s’ha formalitzat un acord per a la utilització d’un espai al municipi santanyiner per al desenvolupament d’un projecte per a la inserció laboral de persones amb discapacitat.

L'Associació Estel de Llevant treballa des de 1996 a les comarques de Llevant i Migjorn de
Mallorca per i amb les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars. L’activitat i
els serveis d’aquesta associació registra des de fa anys un important creixement. L’entitat atén
al voltant de 200 persones amb problemes de salut mental amb diversos serveis: centre
ocupacional, inserció laboral, Centre Especial de Treball i formació dual. El nombre d’usuaris
s’ha multiplicat per 5 des de l’any 2008. A més, sempre amb l'objectiu de millorar les condicions
personals, socials i laborals de les persones amb problemes de salut mental, de les seves
famílies, i de l'entorn on viuen.
Per l’Ajuntament de Santanyí és una gran satisfacció signar aquest tipus de col·laboracions
amb entitats com aquesta. Per al batle, Llorenç Galmés, “la feina d’una institució com Estel de
Llevant és primordial per al funcionament de la nostra societat, i des dels consistoris hem de fer
tot el possible i més perquè tinguin les eines necessàries per continuar amb la seva tasca”.
Al 2016 es va posar la primera pedra i s'ha engegat la campanya "Un nou espai per a la salut
mental”; tot per aconseguir que Estel de Llevant disposi per enguany d’unes noves
instal·lacions on poder atendre als seus usuaris. Aquest projecte suposa molt més que disposar
d’un edifici, és l’espai des d’on més persones amb un trastorn mental podran avançar en la
seva autonomia personal i integració social i laboral amb millors condicions.
Bookmark and Share