L’AJUNTAMENT ENTREGA 17 BEQUES DE MOBILITAT A ESTUDIANTS DEL TERME
Cada alumne ha rebut un xec de 200 euros per fer front a les despeses de mobilitat.
Fins a 17 estudiants del nostre terme, han rebut avui horabaixa, en mans del batle de Santanyí, Llorenç Galmés, i de la regidora de Joventut, Francisca Vidal, una ajuda econòmica de fins a 200 euros. Es tracta d’una beca de mobilitat que ha donat per tercer any consecutiu l’Ajuntament de Santanyí a tots aquells estudiants que no han pogut cursar un cicle formatiu de grau mitjà o superior, un batxillerat, estudis superiors de música o de tecnificació esportiva dins el terme.

La finalitat d’establir aquests ajuts és donar suport econòmic a les despeses de mobilitat dels alumnes empadronats al municipi de Santanyí que han cursat estudis que no s’han pogut realitzar dins el terme durant el curs 2014-2015. Alguns dels requisits eren haver estat matriculat de la totalitat del curs o d’un mínim de quatre assignatures i haver obtingut com a nota mitjana del curs de 5,5.

El batle de Santanyí, Llorenç Galmés, ha volgut destacar que “a més de donar un impuls a les famílies, ja que s’ha tengut molt en compte el moment econòmic que estam vivint, l’objectiu també és motivar i encoratjar als joves perquè continuïn estudiant i fomentar-ne els estudis superiors. Amb aquesta beca podran sufragar part de les despeses derivades de la seva formació i podran continuar estudiant i formant-se”.

Cal destacar que a més d’aquestes beques que suposen una inversió de 3.400 euros, el Consistori santanyiner fa més de dos anys que ha posat en marxa tot un seguit d’ajudes econòmiques destinades als joves del terme. A més de les anteriorment esmentades, l’Ajuntament va signar un conveni amb l’EMT de Palma perquè tots els joves majors de 16 anys que cursin un estudi a la UIB puguin utilitzar la targeta ciutadana en les línies urbanes de l’Empresa Municipal de Transportes (EMT) amb les mateixes condicions que l’Ajuntament de Palma té establertes per als seus residents.

Finalment, també cal afegir les ajudes als millors estudiants de cada centre que s’entreguen a final de curs des de fa tres anys. Es tracta d’un reconeixement econòmic que lliura l’Ajuntament de Santanyí per recompensar l’esforç i la constància dels alumnes al llarg de la seva trajectòria escolar i sobretot durant el darrer curs de primària, ESO i batxillerat, uns cursos que a vegades solen ser decisius per al futur dels estudiants.
Lliurament ajudes mobilitat Santanyí 2015
Lliurament ajudes mobilitat Santanyí 2015
Bookmark and Share