LES FAMÍLIES DE SANTANYÍ APROVEN AMB UN NOTABLE L’ESTAT DEL MUNICIPI
Arran dels resultats d’un estudi que ha dut a terme la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Santanyí, s’observa que les famílies valoren de manera molt positiva l’estat del municipi.
Participació Ciutadana Estudi Debat Familiar
Participació Ciutadana Estudi Debat Familiar
Concretament, la nota mitjana atorgada és de 7,6. Només en el 7% dels casos considera que el municipi ha empitjorat en els darrers 10 anys. El 79% considera que ha millorat i el 12% que està igual.

L’objectiu d’aquest estudi titulat “Debat familiar” és donar a les famílies l’oportunitat de donar el seu punt de vista sobre l’estat actual del municipi a fi de trobar els aspectes més positius i les mancances.

Els principals temes que s’han tractat són el turisme i el desenvolupament econòmic, els equipaments municipals, la qualitat de l’aigua potable dins el terme, la mobilitat i la participació ciutadana.

El cas del turisme i el desenvolupament econòmic, el 68% dels enquestats aposta per fomentar un turisme responsable i de qualitat, on es prioritzi el manteniment i reforma de les actuals places d'allotjament en lloc d'incrementar-les. A més, es recull la voluntat d’apostar per desestacionalitzar el turisme i d'aquesta manera allargar la temporada turística tot l'any. Això implicaria una major i més variada oferta de les activitats a realitzar en el municipi al llarg de l'any, sense limitar-se al model de sol i platja.

Pel que fa a l’equipament municipal, un 47% dels enquestats consideren que fan falta més equipaments, mentre que un 40% de les famílies consideren que no. La demanda per millorar el PAC de Cala d’Or és la més reiterada i va encaminada a disposar d’un millor servei, millor horari i disposar de més personal. D’altres millores més sol·licitades són la neteja d’algunes zones verdes, la neteja viària, la millora d’alguns centres escolars, l’oferta de l’escola d’adults, l’increment de formacions professionals, etc.

En el cas de l’aigua, la major part de la població està sensibilitzada davant la responsabilitat de conservar el medi ambient i actua en conseqüència, adoptant bones pràctiques en matèria de sostenibilitat en l’ús de l’aigua, de l’energia i de gestió de residus. Destaca la valoració negativa que fan els ciutadans de la qualitat de l’aigua de l’aixeta, valorant-la amb un 2,8 i l’escàs ús per beure (5%).

Respecte a la mobilitat, tenint en compte la fragmentació territorial marcada per l’elevat nombre de nuclis que té el municipi, es pot observar que la major part dels desplaçaments es fan en cotxe, amb les corresponents conseqüències negatives per al medi ambient. Aquest ús del cotxe com a mitjà de transport es dóna ja que un 53 % dels adults de les famílies enquestades té el seu lloc de treball en un altre nucli o, fins i tot, en un municipi diferent al que resideix. Destaca el 39% dels enquestats que afirmen anar a l’escola en cotxe o el 56% que afirmen anar a fer feina amb aquest tipus de vehicle, deixant palesa la necessitat de comptar amb el transport privat per a la mobilitat habitual, ja que un 81% dels enquestats afirmen que no utilitzen el transport públic pràcticament mai per manca de freqüències. Una necessitat, que des de fa mesos l’Ajuntament reclama amb insistència al Govern autonòmic.

Finalment, pel que fa la participació ciutadana, un 55% dels enquestats afirmen assistir de manera esporàdica als actes organitzats per les diferents regidories de l’Ajuntament i un 62% creuen que no cal augmentar les activitats d’oci i temps lliure al municipi enfront al 32% que considera que no són suficients. Entre els canals de participació destaca el coneixement entre la població de la web municipal i les xarxes socials, eina lligada a les noves tecnologies i que facilita una comunicació més eficaç amb l'administració pública.
Bookmark and Share