CONTINUEN LES REUNIONS PER MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIGUA A SANTANYÍ
L’Ajuntament de Santanyí es va reunir dijous passat amb la DG de Recursos Hídrics i la DG de Salut Pública per coordinar i impulsar actuacions concretes amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aigua de consum humà.
Reunió
Reunió
Assistiren a la reunió el batle de Santanyí, Llorenç Galmés; la regidora de Salut de l’Ajuntament, Maria Pons; la directora general de Recursos Hídrics, Juana Garau i altres tècnics de Salut Pública, de Recursos Hídrics i de l’Ajuntament de Santanyí.

El principal acord que s’ha arribat és la voluntat de cooperació entre les tres administracions per analitzar les diferents opcions que hi ha sobre la taula per poder proveir aigua de bona qualitat als habitants del nostre terme.

Com a primera passa, es mantindrà una reunió entre les tres administracions implicades i les empreses subministradores d’aigua per tal de facilitar i coordinar petites modificacions en els pous i les captacions. Aquestes modificacions es plasmaran en el “Pla de Reordenació de les Captacions” que es realitzarà conjuntament entre el Consistori i la DG de RRHH per tal d’optimitzar les extraccions i així millorar la qualitat d’aigua extreta.

També s’ha parlat d’accelerar la connexió del nucli des Llombards a la depuradora de Santanyí.

Per altra banda s’estudiaran les accions per a garantir la qualitat de l’aigua a més llarg termini. Aquestes accions poden ser les següents: construir una nova dessaladora en el terme municipal de Santanyí, connectar el municipi a alguna dessaladora ja existent com la de Palma o bé, la connexió amb la canonada que duu aigua de qualitat des de sa Costera que està previst que arribi a Manacor al llarg d’aquesta legislatura.
Altres línies de feina que s’aniran explorant des del Consistori santanyiner són el control de la contaminació produïda per les foses sèptiques, la reducció de les pèrdues a la xarxa, el projecte d’interconnexió de les 13 xarxes de distribució del municipi per tal de garantir l’abastiment d’aigua o l’estudi per habilitar una planta potabilitzadora que reduís les càrregues de contaminants.
Bookmark and Share