ES POSA EN FUNCIONAMENT EL NOU POLICIA DE BARRI DE S’ALQUERIA BLANCA
Vista la necessitat de reforçar l’activitat policial dins el nucli de s’Alqueria Blanca, la Regidoria de Seguretat i la Policia Local de l’Ajuntament de Santanyí han vist oportú crear la figura d’un policia de barri que dediqui la seva activitat únicament al centre de s’Alqueria Blanca.
Aquesta necessitat sorgeix arran de l’afluència massiva de trànsit que s’ha registrat aquests darrers mesos dins aquest nucli. A hores determinades, el considerable augment de turismes ha fet que l’accés a s’Alqueria Blanca sigui complicat per l’elevat nombre de camions o autobusos que també hi transiten en les dues direccions. Cal tenir en compte que per accedir a altres nuclis com Portopetro, Calonge o Cala d’Or, els vehicles han de passar obligatòriament pel centre de s’Alqueria Blanca.

Per tal de tenir la zona més controlada i segura, la Policia Local ha decidit fixar la figura d’un policia local a aquesta zona en concret per regular el trànsit, vetllar per la seguretat dels vianants, controlar les entrades i les sortides del centre escolar, coordinar situacions en cas d’accident o incidències, participar en campanyes o actuacions conjuntes amb altres membres de la Policia Local o efectuar denúncies administratives (renous, animals, neteja, residus, obres...).
Policia de Barri s'Alqueria Blanca
Policia de Barri s'Alqueria Blanca
Bookmark and Share