5 USUARIS FORMEN PART DEL NOU PROGRAMA DE COL·LABORACIONS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santanyí, a través del Servei d’Ocupació, ha tornat a posar en marxa el programa de “Col·laboracions Socials” aquest mes de maig.
Es tracta d’un contracte temporal per a cinc persones que es trobaven a l’atur i cobraven un subsidi que no passava els 400 euros. Ara i durant cinc mesos, aquests cinc santanyiners col·laboraran amb aquest nou projecte titulat “Recuperació de zones verdes i espais públics”.

L’Ajuntament de Santanyí, a més de mantenir-los en actiu, complementarà el subsidi de cada seleccionat amb una ajuda econòmica mensual, amb la finalitat que aquests cobrin al manco el salari mínim interprofessional (incloses les pagues extraordinàries). D’aquesta manera, el Consistori s’assegura de què els seleccionats puguin cobrir les necessitats més bàsiques de la vida quotidiana.

L’Ajuntament ha posat en marxa aquest projecte perquè creu que el desocupat és necessari que mantengui el seu contacte amb el mercat laboral. Cal afegir, que els treballs de col·laboració social no constitueixen cap relació laboral amb l’administració on es presten els serveis però sí que contribueixen a l’adquisició d’experiència laboral, i en definitiva, a millorar les possibilitats d’accés al mercat de treball.

Per a poder accedir a aquest programa, les persones admeses havien d’estar a l’atur, havien de figurar inscrits en l’Oficina del Servei d’Ocupació que correspon al municipi de Santanyí, havien de ser perceptores de prestacions o subsidis per desocupació i havien de tenir registrada la seva demanda amb l’ocupació i la categoria professional establerta específicament al programa de col·laboració social.

Tal com ha destacat el regidor de l’àrea de Serveis Socials, Antoni Matas: “Amb aquest projecte no només volem ajudar econòmicament als seleccionats sinó també motivar-los i formar-los perquè una vegada acabin aquest programa, puguin tenir més facilitat alhora de trobar una feina. Estaran preparats, tendran més experiència i durant uns mesos veuran incrementats els seus ingressos”.
Noves col·laboracions Socials Santanyí
Noves col·laboracions Socials Santanyí
Bookmark and Share