El nou PORN del Parc Natural de Mondragó suposarà la pèrdua de 500.000€ anuals per l’Ajuntament
Segons els càlculs del consistori santanyiner, les limitacions suposarien una gran reducció del que ingressa per la concessió de l’explotació de les platges
L’Ajuntament de Santanyí està molt preocupat perquè l’aprovació del nou Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural de Mondragó suposarà un important perjudici pels comptes municipals. A més, generarà greus problemes tant per la mateixa institució com per als propietaris, i en definitiva per a tots els residents al municipi de Santanyí que vulgui anar a Mondragó. Cal recordar que més del 90% de la superfície inclosa dins el Parc Natural (700 hectàrees) està en mans privades, i que l’esborrany de la nova normativa presentada per la Conselleria de Medi Ambient és molt restrictiva, més que algunes de les legislacions vigents sobre conservació mediambiental de les Illes Balears, i més restrictiva que la normativa estatal de la Llei de Costes.

La modificació del PORN que prepara la Direcció d’Espais Naturals i Biodiversitat planteja la supressió de tots els serveis de platges, és a dir, para-sols i hamaques, i també la demolició dels dos xiriguitos existents, que s’haurien d’adaptar a la nova normativa. Només aquesta limitació, podria suposar que l’Ajuntament de Santanyí deixés d’ingressar mig milió d’euros anuals en concepte de concessions. A més, també suposaria que no hi podria haver instal·lacions de serveis públics per atendre als visitants, cosa que comportaria un greu problema de brutor i augmentaria la deixadesa a la zona.

Tampoc es podrien ampliar les zones d’aparcament, com ha demanat el consistori en diferents ocasions, ni l’arribada d’embarcacions d’esbarjo. El pas de ciclistes i cavalls també quedaria limitat als camis asfaltats, i per la neteja de la platja s’imposaria un “sistema tradicional”, que impossibilitaria la utilització de màquines. També es regularia de manera més restrictiva les zones de caça i l’explotació agrícola de les finques.

El batle de Santanyí, Llorenç Galmés, creu que “a l’hora de redactar aquest nou Pla d’Ordenació de Recursos Naturals no s’ha escoltat a totes les parts afectades per les modificacions. A més, per als comptes municipals pot suposar pèrdua d’ingressos important, perquè les diferents concessions suposen 500.000€ anuals. A més, les platges no podrien rebre mai la Bandera Blava que certifica la seva qualitat, perquè no es podrien instal·lar les casetes de fusta dels socorristes, quan durant 20 any hi hagut una instal·lació semblant amb l’oficina d’informació del Parc, sense cap tipus d’autorització. Pensem que la normativa hauria d’estar més pendent de la seguretat de les persones, i no s’hauria de prioritzar, per molt respectable que sigui, la difusió d’informació sobre la feina que es fa al parc. No pot ser, que una normativa que afecta a tanta gent, no es redacti comptant amb els principals afectats; el Govern de les Illes Balears hauria de fer una reflexió i replantejar-se la manera com fa les coses. Des de l’Ajuntamet hem demanat en diferents ocasions una reunió Pública amb el Conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, perquè expliqués les modificacions del PORN a tots els santanyiners”.

Segons ha continuat explicat Galmés, un dels principals canvis que pot afectar a tota l’economia del municipi és el que es deriva de l’estudi de la capacitat de gent que poden assumir les platges del Parc Natural de Mondragó. Així segons el primer esborrany del nou PORN, la superfície d’arena adequada és de 10 a 15 metres quadrats per persona, el que suposaria una reducció dràstica de gent que podria accedir a les platges. En els següents esborranys, aquest estudi de càrrega ja no es contempla, però es mantenen les restriccions, i per això l’Ajuntament demana que es redacti el PORN de bell nou, perquè els paràmetres utilitzats no tenen sentit.

Bookmark and Share