L’AJUNTAMENT APROVARÀ UN PRESSUPOST DE 20 MILIONS D’EUROS CENTRAT PRINCIPALMENT EN SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT I CULTURA
A MÉS, ES CONGELA L’IBI I ES BONIFIQUEN O S’ELIMINEN DIFERENTS IMPOSTS I TAXES.
Llorenç Galmés i Ricarda Vicens (1a Tinent)
Llorenç Galmés i Ricarda Vicens (1a Tinent)
L’Ajuntament de Santanyí aprovarà dimarts, dia 15, el pressupost municipal. Uns comptes que segueixen la línia que marcà l’actual batle de Santanyí, Llorenç Galmés, quan entrà com a batle. Com en l’anterior pressupost, l’objectiu és cobrir les necessitats més bàsiques dels santanyiners i millorar la seva qualitat de vida. Per això, el pressupost de 2016 contempla, en gran part, serveis socials i ajudes als més joves. Enguany, també destaca la promoció cultural.

El càlcul d’aquest pressupost és degut principalment a la reestructuració econòmica que dugué a terme Galmés continuant amb la línia de crear “uns pressuposts realistes i sense gastar més del que tenim”. Així, s’han pogut consolidar i invertir en importants partides que enguany tornen a figurar dins el pressupost de 2016.

Pel que fa a Serveis Socials es consoliden totes les ajudes que s’havien atorgat fins al moment i tots els serveis milloren considerablement. Continuarà en marxa el projecte pioner de “Col·laboracions Socials” per contractar a persones en situació d’atur. També, per a les famílies més necessitades, es mantenen les ajudes destinades a lloguers, aliments de primera necessitat i productes d’higiene, electricitat o medicaments. Aquest pla també inclou beques per a les escoles d’estiu, els llibres escolars o el transport als centres educatius. A més, l’Ajuntament continuarà amb el “Pla contra la pobresa infantil” que duu a terme des de l’any 2014.

El servei del Centre de Dia, l’hort social, els cursos de millora d’habilitats socials i recerca de feina, la posada en marxa de diferents campanyes durant tot l’any de recollida de juguetes i aliments o altres serveis del “Pla de Prestacions Bàsiques” com la teleassistència, les ajudes a domicili o el suport de caràcter personal fora del domicili, són altres dels serveis que figuren dins el pressupost del 2016.

Pel que fa a Joventut, es consolida el Pla de Joventut implantat ara fa tres anys que fomenta i facilita l’estudi als molts joves del nostre municipi. Per això es mantindran les beques als millors estudiants, als que no puguin cursar un estudi dins el terme, als que necessitin transport públic, als que no puguin fer front a les despeses de menjador i a tots aquells que cursin estudis a la UIB i utilitzin el transport públic de la EMT. A més, s’augmenta considerablement la partida destinada a la millora de les escoles i la creació d’escoles d’estiu.

Finalment, enguany destaca molt positivament l’increment en el pressupost de la partida de cultura. A més de consolidar-se premis tan importants com la Mostra d’Artistes Joves o el Premi Francisco Bernareggi d’Arts Plàstiques que s’inaugurà ara fa tres anys i que suposa una inversió de quasi 8.000 euros, s’ha creat una partida de 26.000 euros per l’edició o adquisició de llibres o cd’s. A més, es destinaran prop de 65.500 euros a la millora i modernització de tots els centres culturals del terme, així com la rehabilitació del convent de Ca ses Monges de s’Alqueria Blanca que disposa d’una partida de 100.000 euros per a la seva reforma durant el 2016. També s’ha augmentat la partida del Teatre amb un increment de fins a 12.500 euros per dur-hi a terme projectes de millora.

Segons ha destacat el batle de Santanyí, Llorenç Galmés: “S’aprovarà un pressupost realista i adaptat a les necessitats actuals. Hem tractat l’economia de l’Ajuntament com ho feim amb la de casa: no hem gastat més del que teníem i no invertirem en projectes ambiciosos si no tenim el capital per fer-ho”.

A diferència d’altres ajuntaments i després del balanç obtingut amb el pressupost del 2015, l’Ajuntament de Santanyí també ha vist oportú congelar l’Impost de Béns Immobles i bonificar algunes taxes com l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica passant dels 30 als 25 anys, un 50% de descompte en la matrícula pels alumnes discapacitats que cursin estudin a l’Escola de Música o la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic s’igualarà la tarifa entre zona d’interior i zona costanera. Per altra banda s’elimina la taxa del matrimoni civil.

Finalment, cal destacar que el Consistori santanyiner mantindrà totes les ajudes als clubs esportius i associacions i augmenta la partida destinada a promoció turística. L’objectiu és potenciar el creixement econòmic i els esports.
Bookmark and Share