L’ESTACIONAMENT A LES ZONES BLAVES DE CALA D’OR SERÀ GRATUÏT PER ALS RESIDENTS
DESPRÉS DE DIVERSOS ESTUDIS, EL NUCLI TURÍSTIC PASSARÀ DE SER ZONA ORA A SER ZONA D’ESTACIONAMENT CONTROLADA (ZEC).
Després de diversos estudis realitzats per professionals en la matèria, per tècnics del Consistori santanyiner, per la Policia Local i després d’haver mantingut un seguit de reunions amb totes les parts implicades del nucli costaner de Cala d’Or (associacions i comerciants), l’Ajuntament de Santanyí ha considerat oportú modificar la zona blava de Cala d’Or que fins al moment havia estat regulada per l’ORA. A partir de dia 5 de juny, una vegada finalitzada la concessió actual, la zona blava de Cala d’Or es gestionarà com a Zona d’Estacionament Regulada (ZEC).

Els resultats de tots els estudis i converses mantingudes conclouen que és necessària una regulació de l’estacionament a Cala d’Or, ja que és imprescindible que hi hagi una circulació fluida rodada, principalment durant els mesos d’estiu quan hi ha una afluència massiva de vehicles.

Per això, s’han establert tres mètodes d’estacionament dins el programa ZEC. En primer lloc per als veïnats residents de la zona blava. Es facilitaran unes targetes totalment gratuïtes amb un màxim d’estacionament de 36 hores a la mateixa plaça de pàrquing. Per tant, els veïnats residents a la zona blava podran aparcar gratuïtament, sempre i quan, cada 36 hores desplacin el seu vehicle. A partir del mes d’abril, es podran recollir aquestes targetes a qualsevol dependència municipal.

En segon lloc es facilitarà un rellotge a tots els residents del terme. En aquest cas, s’ha d’indicar l’hora d’arribada i disposaran de 90 minuts d’estacionament gratuït. Una vegada hagi finalitzat el termini, el propietari del vehicle haurà de moure el cotxe a una altra plaça de pàrquing o haurà de dirigir-se a una zona d’estacionament no regulada. Aquests rellotges també es podran recollir a les dependències municipals.

Finalment, la tercera modalitat està dirigida principalment als turistes o visitants. A banda de les zones d’estacionament no regulades i gratuïtes, si els turistes decideixen estacionar dins una zona regulada, tendran mitja hora d’estacionament gratuït. Per a indicar l’hora arribada, tant els comerços i hotels com les oficines de turisme disposaran d’unes targetes que facilitaran a tots els visitants.

Segons ha volgut destacar la batlessa de Cala d’Or, Bàrbara Xamena: “Aquesta modificació del reglament és la conclusió que hem extret de tot un seguit d’estudis i xerrades amb els implicats. Estam molt satisfets perquè hem arribat a un consens i aquesta és la millor manera perquè totes les parts implicades en surtin beneficiades”.

Cal destacar que a banda de les diferents zones blaves de Cala d’Or, enguany aquest nucli turístic disposa de noves i àmplies zones d’aparcament no regulades.
Nova regulació Zona Blava Cala d'Or
Nova regulació Zona Blava Cala d'Or
Bookmark and Share