L’IBI de Santanyí haurà baixat un 10% al final de la legislatura
l proper ple de dia 15 d’octubre s’aprovarà una reducció d’un 5% de la contribució, que se sumarà a l’aprovada el 2017
Els veïnats de Santanyí es beneficiaran d’una nova reducció de l’Impost de Bens Immobles a partir del 2019, quan s’aprovi una reducció que suposarà una baixada d’un 5% a taxa. Això suposarà la segona baixada de la contribució en només dos anys, i farà que aquesta legislatura l’IBI sigui un 10% menor que l’anterior. Cal recordar que els valors cadastrals dels immobles del municipi, que s’utilitzen per calcular quantitat a pagar en concepte d’IBI, són dels més antics de Balears; la darrera actualització data del 1996, i feia anys que la taxa estava congelada.

El batle de Santanyí, Llorenç Galmés, ha volgut destacar l’esforç a l’hora d’administrar els doblers públics que fa l’equip de govern i el cos funcionarial del municipi perquè la situació econòmica de l’Ajuntament sigui positiva. “Tenim un estat de comptes que molts d’altres municipis voldrien, i per sort podem revertir el nostre esforç en el nostres veïnats amb accions com aquesta. Una davallada d’un 10% de l’Impost de Bens Immobles en només dos anys pot suposar un estalvi important per a moltes famílies del nostre municipi i és per ells per qui hem de fer feina”.

A més, el bon estat dels comptes de l’Ajuntament de Santanyí ha suposat que es pugui destinar part del superàvit del pressupost del 2018 a inversió sostenible. És a dir, que es pot destinar a projectes com la millora de vies públiques, enllumenat, claveguera, parcs i jardins, instal·lacions esportives o equipaments. D’aquesta manera, l’equip de govern municipal ha elaborat 13 projectes que s’estan executant per un valor d’1.250.000 d’euros.

A més, la feina feta des dels departaments de Tresoreria i Intervenció de l’Ajuntament de Santanyí, ha permès que després de més de 10 anys, als comptes municipals no hi hagi cap tipus de deute amb els bancs. La planificació de despesa en els darrers temps ha provocat que el deute que s’arrossegava d’uns 6 milions d’euros hagi desaparegut per complet aquesta legislatura.

La bona situació econòmica del consistori santanyiner també ha permès que els darrers quatre anys s’hagi pogut tirar endavant la compra zones verdes a diferents punts del terme per un valor d’11 milions d’euros. Aquests espais es podran utilitzar per tirar endavant projectes dins els entramats urbans com el Cala Figuera, on es podrà executar el projecte d’un mirador i adequar una zona d’aparcament.
Bookmark and Share