NOVA REUNIÓ AMB LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ
El batle de Santanyí, Llorenç Galmés, la regidora d’Educació, Francisca Vidal, la directora del Col·legi Públic Blai Bonet, Aina Roig, i la presidenta de l’Amipa Blai Bonet, Mara Jiménez, mantingueren una reunió ahir amb el conseller d’Educació amb l’objectiu principal de demanar l’ampliació del Col·legi esmentat.
Galmés va exposar la necessitat d’ampliar el CP Blai Bonet atès que s’assoleixen a curt termini dues línies completes d’ensenyament (infantil i primari), que ara mateix es cobreixen amb aules prefabricades i amb una cessió per part de l’Ajuntament del menjador de l’escoleta com aula. D’altra banda, també es va posar de manifest la dificultat i inoperabilitat que comporta un edifici emblemàtic i protegit patrimonialment, que ja ha acomplert 90 anys enguany i que a part de l’ampliació necessita una reforma important.

L’Ajuntament ha assolit el compromís, si és necessari, d’aconseguir el metres quadrats necessaris per poder-hi construir les aules pertinents i ha recordat també la importància de mantenir l’edifici esmentat al centre del poble.

D’altra banda, també han aprofitat l’avinentesa per posar damunt la taula qüestions pendents referents a altres centres educatius del terme, com són: la teulada del CP Sant Domingo des Llombards (es va demanar permís al Ministeri per part de l’Ajuntament, però es va considerar que la competència era del Govern) i l’ampliació del CP de s’Alqueria Blanca, que també compta amb dues aules prefabricades i amb unes necessitats d’ampliació ineludibles, que ja ha visitat el director general. L’Ajuntament proposa signar un conveni per dur a terme aquestes obres al CP s’Alqueria Blanca de manera conjunta, és a dir, l’Ajuntament construiria dues aules per a l’escoleta que ara són aules prefabricades i la Conselleria assumiria la construcció de la resta.

Per part de la Conselleria, es pren la determinació d’estudiar i analitzar la situació i les necessitats d’aquests tres centres.
Reunió Conselleria Educació
Reunió Conselleria Educació
Bookmark and Share