NOVES ALTERNATIVES PER A LA VIA DE CINTURA DE S’ALQUERIA BLANCA
El batle de Santanyí, Llorenç Galmés, i l’enginyer de camins, Ricardo Collado, s’han reunit aquesta setmana amb el director insular d’Infraestructures del Consell, Joan Cifre, i la consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, per trobar una sol·lució com més aviat millor a l’afluència de trànsit que transcorre per dins el nucli de s’Alqueria Blanca.
Des d’un primer moment, l’Ajuntament ha fet feina de valent perquè el Consell construeixi una via de cintura al voltant de s’Alqueria Blanca per descongestionar el trànsit dins el poble.

Tal com ha declarat el Departament de Territori i Infraestructures, en les pròximes setmanes, presentaran entre 4 i 5 alternatives que es posaran a exposició pública perquè els veïnats i afectats puguin opinar sobre quina seria la millor opció. 

Cal recordar que la carretera que passa per s'Alqueria Blanca té una intensitat mitjana diària de 7.000 vehicles. Per tant, la ronda suposarà disminuir considerablement el trànsit que travessa el nucli urbà.

Bookmark and Share