NOVES BONIFICACIONS I REDUCCIÓ DELS DIFERENTS IMPOSTS I TAXES
Els veïnats de Santanyí veuran com es bonifiquen algunes taxes durant el 2016 i com algunes s’eliminen.
A diferència d’altres ajuntaments i després del balanç obtingut amb el pressupost del 2015, l’Ajuntament de Santanyí ha vist oportú congelar l’Impost de Béns Immobles i bonificar o eliminar una sèrie de taxes i imposts.

Com a novetat, en primer lloc, es bonificarà l’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS i OBRES.
S’estableix una bonificació del 95% a construccions, instal·lacions i obres d’ESPECIAL INTERÈS o UTILITAT MUNICIPAL si el sol·licitant és una altra administració pública.
S’estableix una bonificació del 95% a construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’ACCÉS I HABILITAT PER A PERSONES DISCAPACITADES.

També, podran trobar descomptes totes aquelles persones que vulguin cursar estudis de música. A la taxa per prestació de servei d’ensenyament a l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA s’incorpora una tarifa bonificada en un 50% pels alumnes discapacitats i una d’un 10% per a totes aquelles famílies que siguin varis germans/germanes els que cursin estudis a l’Escola Municipal de Música. Aquesta bonificació s’aplicarà a partir del segon germà/germana.

Com a novetat, també es bonifica la TAXA D’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC en taules, cadires i mercaderies en ZONA COSTANERA. Durant el 2016 i 2017, es bonificarà la taxa en un 50% i s’igualarà la tarifa entre la zona d’interior i la zona costanera amb la finalitat de donar un impuls al comerç i poder destinar els estalvis derivats de la menor pressió fiscal a millores en els seus establiments. Així, també es contribuirà a la desestacionalització, ja que els establiments no hauran de fer front a part d’aquestes despeses i podran obrir durant altres mesos de l’any.

A més d’això, el Consistori també ha decidit abolir altres taxes que fins ara suposaven qualque cost pels santanyiners. Una és la del MATRIMONI CIVIL que anteriorment suposava un cost de 100 euros. Ara serà totalment gratuït.

També s’aboleix l’IMPOST DE VEHICLES HISTÒRICS. Tots aquells que tenguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de fabricació (si aquesta data no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació) gaudiran d’una bonificació del 100%, és a dir, estaran exempts de pagar cap taxa. Aquesta bonificació tendrà eficàcia retroactiva als exercicis de 2013, 2014 i 2015.

Cal remarcar que l’actual i favorable situació és conseqüència de la reestructuració econòmica que dugué a terme dins l’Ajuntament el batle de Santanyí, Llorenç Galmés, al juliol del 2013 quan es proclamà batle. Galmés, a banda de reduir el capítol de personal amb més d’1 milió d’euros, també augmentà les partides destinades a les ajudes socials, fet que enguany tornarà a donar-se principalment en les àrees de Serveis Socials i Joventut.

Segons ha destacat el batle de Santanyí, Llorenç Galmés: “De cara al 2016 volem aprovar un pressupost realista i adaptat a les necessitats actuals. Hem tractat l’economia de l’Ajuntament com ho feim amb la de casa: no hem gastat més del que teníem i no invertirem en projectes ambiciosos si no tenim el capital per fer-ho”.


Bookmark and Share