SANTANYÍ INICIA ELS CONTACTES PER FORMAR PART D’UN PLA EUROPEU PER ESTUDIAR ELS IMPACTES SOCIOECONÒMICS DE LA SALINITZACIÓ DELS AQÜÍFERS
El projecte SASMIE ha estat impulsat per la Universitat Politècnica de Catalunya i Santanyí serà un nou cas a analitzar dins aquest estudi.
L’Ajuntament de Santanyí va mantenir ahir una reunió amb el responsable del projecte SASMIE (Salinització de les Aigües Subterrànies en els Aqüífers Mediterranis i Insulars Espanyols). Assistiren a l’acte el batle de Santanyí, Llorenç Galmés, la regidora de Salut, Maria Pons, i un dels membres de la consultora responsable de desenvolupar estudis tècnics en l’àmbit hidrològic del municipi, Miquel Lliteres. Per part de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), impulsora del projecte, assistí el Sr. Emilio Custodio, Catedràtic Emèrit de la UPC i màxim responsable del projecte SASMIE.

Aquest projecte té per objectiu analitzar els aspectes hidrològics, econòmics, socials i administratius de la salinització de les aigües subterrànies en els aqüífers costaners de l’Estat. Per això, requereix d’un coneixement adequat de la realitat hidrològica de les zones on centra l’estudi, com poden ser la quantitat i qualitat de l’aigua de la zona i els impactes que d’elles en deriva.

Santanyí, en els darrers mesos, ha anat desenvolupant diferents accions per a millorar l’actual gestió i qualitat de l’aigua, que s’iniciaren amb el desenvolupament del Pla de Gestió de la Demanda de Recursos Hídrics (PGDRH). Aquest fet fa que de cara als gestors del projecte SASMIE, la localitat del migjorn mallorquí sigui un cas d’estudi interessant, ja que s’hi donen els processos que el SASMIE analitza i compta amb una implicació activa de l’administració local al fer passes per millorar la situació actual.
El projecte SASMIE es centra en els impactes econòmics generats per la salinització dels aqüífers i considera les diferents regions de tot el litoral mediterrani de l’Estat, incloent-hi Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia. A més, pretén incloure també informació sobre les Illes Canàries i les Balears. Fins aquest moment, a Mallorca únicament s’havia treballat en la zona del Pla de Palma, essent el terme de Santanyí el primer fora d’aquesta zona que podrà formar part del projecte.

El professor Emilio Custodio ha estat nomenat professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya adscrit al departament d’enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica. També forma part del grup d’investigació d’hidrologia subterrània i el seu treball és reconegut internacionalment dins aquest àmbit.
Reunió Santanyí - UPC Barcelona - Problemàtica aigua
Reunió Santanyí - UPC Barcelona - Problemàtica aigua
Bookmark and Share