SANTANYÍ ACTUALITZA L’ORDENANÇA REGULADORA DELS MERCATS
EL MERCAT DE SANTANYÍ ES REDISTRIBUEIX PER FACILITAR ELS ACCESSOS I MILLORAR L’ESPAI
Aquest passat divendres es va aprovar en el ple municipal una actualització de l’ordenança reguladora de la venda ambulant per adaptar els nostres mercats a la darrera normativa autonòmica que s’aprovà l’any 2014.

Vista la nova legislació aplicable i atès l’increment de sol·licituds que darrerament ha adquirit aquest terme municipal, ha estat necessària una actualització per tal d’exercir un major control sobre aquesta activitat.

Entre algunes particularitats destaca la millora la redistribució del mercat de Santanyí amb l’objectiu de facilitar els accessos tant als turistes com als venedors i millorar la imatge i l’estètica del mercat. A partir d’ara, tots els llocs de venda (excepte els d’alimentació, plantes i flors) estaran obligats a dur una carpa blanca de 3 m de llarg per 2 m de fondària. Excepcionalment, es podran concedir llocs d’un màxim dues carpes, amb un total de 6 m de llarg.

Per altra banda, a fi de descongestionar el centre i facilitar l’accés de visitants, les persones venedores, encara que puguin carregar i descarregar els vehicles al mercat, hauran d’aparcar els seus vehicles a l’aparcament situat al carrer Bernat Vidal i Tomàs (davant IES Santanyí).
Les persones venedores que apareguin fora de les zones previstes per l’Ajuntament seran sancionades amb falta greu.

També serà obligatori a tots els mercats que els venedors tenguin exposat al públic amb prou notorietat tots els preus de venda de les mercaderies.
Cal recordar que per poder vendre a un dels mercats, s’han d’haver inscrit al registre del Consistori i han de complir els requisits establerts a la nova ordenança municipal de mercats a la qual es podrà accedir a través de la pàgina web de l’Ajuntament.

Llistat de mercats:
Mercat de Santanyí: dimecres i dissabte.
Mercat de s’Alqueria Blanca: dimarts.
Mercat des Llombards: dijous.
Mercat de Calonge: dijous.


Bookmark and Share