Correus i telègrafs Cala d'Or
 Correus i telègrafs Cala d'Or
Str. Centre Cívic, 1
07660 Santanyi
(Cala d'Or)
 Contacte
Telefon: 971-659464
Horari: laboables 8,30 a 14,30, dissabtes 9,30 a 13,00