Correus i telègrafs Cala d'Or
 Correus i telègrafs Cala d'Or
St. Centre Cívic, 1
07660 Santanyi
(Cala d'Or)
 Contacte
Phone number: 971-659464
Schedule: laboables 8,30 a 14,30, dissabtes 9,30 a 13,00