Cercador de centres

Unitat Tipus
Nom
ACTIVITATS 133
ARXIU 134
ASSESSORIA LINGÜÍSTICA 140
BATLIA 144
CADASTRE 129
CONTRACTACIÓ 142
CULTURA 211
EDUCACIÓ 210
ESPORTS 118
INTERIOR/SERVEIS GENERALS 125
INTERVENCIÓ 143
MEDI AMBIENT  121
PERSONAL 201
PADRÓ 119
POLICIA LOCAL   180
RECAPTACIÓ (FEMS) 204
RECAPTACIÓ (IBI)    204
REGISTRE 115
SAIG 150
SECRETARIA 125
SERVEIS SOCIALS 202/208
SUBVENCIONS 174
TRESORERIA 130
TURISME 164
URBANISME 114/175