Grup Municipal Lliga Regionalista
 Ajuntament
Square Major 12
07650 Santanyi
(Santanyí)
 Contacte
Phone number: 971-653002