Servicios sociales
DE QUÈ PARLAM QUAN DIEM SERVEIS SOCIALS?

Els Serveis Socials són un conjunt d'actuacions i recursos per prevenir la marginació i promoure la integració d'aquelles persones o famílies que, per raó de dificultats econòmiques, de manca d'autonomia personal, de disminucions o de marginació social, necessiten l'ajut i la protecció social.


A Santanyí, els Serveis Socials s'han anat consolidat com a xarxa pública any rera any. La llei atorga als Ajuntaments, principalment, competència sobre els serveis d'atenció primària que inclouen l'atenció social polivalent (atenció social individual i familiar, atenció jurídica, detecció i prevenció de l'absentisme escolar, atenció a la infància i l'adolescència en risc, etc.) així com l'atenció social domiciliària per al sector de persones grans -principalment sense recursos suficients i que viuen soles- i per a les persones amb disminucions.

L'equip de la unitat bàsica de Serveis socials està format per:

1 Regidora de Serveis Socials

1 Coordinadora de programes socials

1 Treballador social

1 Mediadora cultural

1 Educadora social

6 Treballadores familiars
 Ajuntament
Plaza Major 12
07650 Santanyi
(Santanyí)