Conferència de Gabriel Janer Manila

15-Novembre-2019
Teatre Principal de Santanyí
20:30 h

Les paraules salvatges. Cançons de desbarats i absurds.