GRAN REVETLLA POPULAR DE BALL DE BOT

11-Agost-2019
21,30H

A càrrec dels grups ES REVETLERS i ESCLAFITS I CASTANYETES. A la plaça de Sant Josep.