Exposició pública del projecte execució Edifici multiusos de serveis municipals de Cala d'Or