Arxius i Documents

GRUP 3. Autònoms sense activitat en 2020

Persones físiques que s'hagin mantingut d'alta en el règim de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat de col·legi professional almenys 120 dies a l'any 2018 i 120

GRUP 2. Autònoms amb activitat en 2020

Persones físiques que s'hagin mantingut d'alta en el règim de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat de col·legi professional almenys 120 dies a l'any 2019 i 60