COMPRA D'UN LOCAL A CALA D'OR DESTINAT A UBICAR UNA OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA