EXPLOTACIÓ DEL BAR-CAFETERIA I PISCINA DE PROPIETAT MUNICIPAL A LA ZONA NORD DE LA VERDA PÚBLICA DE "ES RAVELLS" A LA LOCALITAT DE CALA D'OR